Kaj je NLP?

NLP je kratica, ki predstavlja nevrolingvistično programiranje. Je delavnica, s katero spremenite sebe in s tem svet okoli vas. NLP je predstava medsebojne komunikacije, ki se ukvarja z uspešnimi vzorci vedenja. Program spodbuja in uči ljudi samozavedanja ter postopke učinkovite komunikacije, vedenja in občutkov.  V Sloveniji poznamo enega izmed 30TOP trenerjev  na svetu, Dr, Aleksander Šinigoj.

NLP

NLP predstavlja odnos do življenja, pogled na življenje, metodologija in reprogramiranje ter inovativna tehnologija z dojemanjem informacij.

Kratica NLP pomeni; N(nevrologija)- zaznamuje možgane in živčni sistem, L(lengvistika)- predstava verbalnega in neverbalnega jezika, P(programiranje)- predstavlja učinkovitost ureditev misli in vedenja s katerima dosežemo želene cilje.

Razlika programa  in psihoterapije je v tem, da se ta posveča sedanjim in prihodnjim dogodkom, med tem ko se psihoterapija povzroča tudi dogodkom iz preteklosti oziroma zakaj je prišlo do sedanjih težav. nevrolingvistika programiranja  se ne posveča diagnostiki in podrobni analizi, temveč na pozitivne podvige in cilje.

Široko uporabnost zdravljenja  opravljajo podjetniki in menedžerji, vodstveni delavci, učitelji in predavatelji, učenci, dijaki ali študenti, zdravniki, športniki ali trenerji, osebni svetovalci, oglaševalci ter posamezniki.

Program NLP poteka s pomočjo asociativnega spomina, tisto česar že poznamo, povezujemo z novimi tehnikami, ki se jih naučimo. Udeleženci programa vaje delajo individualno, v parih ali skupinah. Temelji na notranji moči posameznika.

Osnovna načela nevrolingvističnega  programiranja so temeljne predpostavke programa, kot na primer, vedenja ne enačimo z identiteto ljudi, “zemljevid ni pokrajina”(ljudje se na zunanje dejavnike odzovemo glede na svoj notranji zemljevid), vse vere, ki človek potrebuje, da bi dosegel spremembo ima že v sebi. Človek vedno izbere najboljšo opcijo v danem trenutku, ljudje ne morem ne komunicirati, uspeh pri komunikaciji je odvisen od odziva naslovnika, telo in um sta dva dela istega sistema, človek je sam odgovoren za svoje življenje, če tisto kar si do sedaj delal ne deluje, počni kaj drugega, napak porazov ni, to so zgolj povratne informacije, vsaka naloga je obvladljiva, če je razdeljena na manjše dele.