Vezava denarja

Vezava denarjaLjudje s starostjo ugotovimo, kako zelo je pomembno privarčevati nekaj denarja. Morda bomo v bližnji ali daljni prihodnosti investirali v nekaj, za kar potrebujemo dovolj sredstev. Zaradi tega je pametno, da poskusimo čim več prihraniti. Najboljši način za varčevanje je vezava denarja.

Nikoli ne vemo, kakšna bo situacija v državi čez nekaj 10 let. Nihče namreč nam ne more zagotoviti, da bo šolanje še naprej brezplačno, da bomo dočakali polno delovno dobo itd. Vezava denarja nam omogoča varno shranjevanje naših prihrankov ter njihovo oplemenitev. Sredstva vežemo na banki, ki si jo sami izberemo, pod določeno obrestno mero. Denar, ki ga vežemo, s časom pridobiva na vrednosti. V primeru, da smo vložili 10.000 evrov, obrestna mera pa znaša 2%, bomo čez leto dni “zaslužili” 200 evrov. Še bolj dobičkonosno pa je, da se odločimo za večletno vezavo denarja, saj banke uporabljajo obrestno obrestni račun. Vezava denarja je lahko kratkoročna ali dolgoročna. Denar smemo unovčiti  šele pod preteku obdobja vezave. Kolikšna je najnižja vsota denarja, ki ga moramo vezati ter kako visoka je obrestna mera, je odvisno od banke.  Je tudi zelo varen način varčevanja, saj je vezava denarja do 100.000 evrov popolnoma zaščitena. To pomeni, da nam država garantira celotno povračilo vložka do te vrednosti v primeru bankrota banke.