Sms oglaševanje

DandSms oglaševanjeanes obstaja veliko načinov oglaševanja. Eden izmed njih je tudi sms oglaševanje. To deluje tako, da v trenutku, ko podjetje želi nek izdelek oglaševati, pošlje reklamno sporočilo kar preko sms sporočila. Seveda velja to v primeru, če ste naročeni na to funkcijo. Oglašuje se seveda lahko tudi na druge načine, kot na primer preko televizije, radia, interneta in preko večjega števila drugih medijev. Zadnje čase se je okrepilo tudi sms oglaševanje, kar pred nekaj leti sploh še nismo poznali. Odkar je tehnologija toliko napredovala, se je tudi sistem oglaševanje zelo spremenil.

Včasih so oglaševali samo po časopisih ali reklamah, ki so bile izobešene na prostem, da so jih ljudje lahko videli in se odločili ali bodo to stvar kupili, danes pa je oglaševanje veliko bolj razvito in skoraj na vsakem koraku vidimo nek oglas, ki je natisnjen v fizični obliki ali pa ga zasledimo v kakšnem mediju, recimo na televiziji . Za podjetje, ki ne oglašuje svojih izdelkov, ljudje ne bomo izvedeli in posledično tudi ne bomo kupili njihovih izdelkov. Veliko lahko opazimo tudi tv prodaj, ki trajajo tudi po eno uro in kjer nam zelo podrobno predstavijo nek izdelek in nam ga na ta način približajo ter nas pritegnejo k temu, da ga bomo kupili. Ima pa sms oglaševanje zelo veliko prednosti. Med te prednosti sodi tudi to, da je telefon najbolj osebni medij in ga imamo večino časa pri sebi in zato navadno prejeti oglas preberemo takoj ob prejemu. Tehnologija je priročna za masovno pošiljanje, komunikacija je dvosmerna in zagotavlja visoko odzivnost in je tudi cenovno zelo ugodno oglaševanje. Stroški mobilnega oglaševanja so tudi do 100 krat manjši od klasičnih načinov, odzivi na akcijo pa so bistveni večji. Sms oglaševanje se v Sloveniji uporablja že od leta 2000 in je stalno v razvoju.