Kakšna je cena zemeljskega plina?

Če se odločate za nakup zemeljskega plina, vas zagotovo zanima njegova cena. Cena zemeljskega plina je lahko odvisna od večih dejavnikov, kot so velikost porabe, profil odjema odjemalca in pogodbe, v kateri je opredeljen model, po katerem se oblikuje cena in še nekaj drugih.

Kaj sploh je zemeljski plin? To je gorivo fosilnega izvora, nastaja pa zaradi razkrajanja organskih snovi. Nahaja se pod zemljinim površjem in sicer skupaj z nafto. Vsebuje veliko različnih plinov: največ je metana, sledijo pa mu etan, butan, propan, dušik, ogljikov dioksid in razne primesi težjih ogljikovodikov. Zemeljski plin črpajo iz podzemnih nahajališč, do uporabnika pa potuje po plinovodih, ki se nahajajo pod površjem. Če se sprašujete kakšna je cena zemeljskega plina, si lahko podrobnosti ogledate na spletni strani geoplin.si, kjer vam piše tudi vse kar se tiče zemeljskega plina.

cena zemeljskega plina

Plinovodno omrežje v Sloveniji so začeli graditi leta 1977, eno leto za tem pa so ga že začeli uporabljati prvi odjemalci v sloveniji. Zemeljski plin smo pridobivali iz Rusije. Danes zemeljski plin uporabljajo v vseh večjih mestih po Sloveniji. Uporabljajo ga predvsem v industriji, gospodinjstvu, kot pogonsko gorivo ter za proizvodnjo toplotne in električne energije. Cena zemeljskega plina je odvisna tudi od tega, ali ga odjemalci uporabljajo enakomerno skozi celo leto – za njih je cena nižja, za tiste, ki pa ga uporabljajo le sezonsko, npr. za kurjavo pozimi pa je cena lahko višja. Velik vpliv na ceno pa ima tudi vrednost ameriškega dolarja ter vrednost vplivnih elementov, ki se vežejo na ceno nafte in njenih derivatov na trgih po svetu. Cena zemeljskega plina je tudi odvisna od ponudbe in povpraševanja, ki jih objavljajo evropske plinske borze. Če se cena zemeljskega plina določa glede na ponudbo in povpraševanje, lahko zaradi objavljenih indeksov cena zelo niha zaradi dnevnih sprememb, ki se dogajajo na trgu. Ta tveganja prevelikega nihanja cen je mogoče zmanjšati, če se pravočasno dogovorimo, da v pogodbi določimo fiksno ceno.