Eko sklad subvencije – idealna priložnost za optimizacijo vašega sistema ogrevanja

Eko sklad subvencije so sodoben ukrep Slovenskega okoljskega javnega sklada, ki našim prebivalcem omogoča pridobivanje nepovratnih finančnih spodbud ter subvencij za različne obnove ter dela. Na vrsto boste prišli predvsem lastniki starejših večstanovanjskih stavb, ki bi želeli le-to obnoviti na način, ki bo ustrezal sodobnim okoljevarstvenim ter trajnim usmeritvam. Stavbe, ki ustrezajo razpisu, imajo več kot tri stanovanja ter stojijo na območju naše države.

Razpis za eko sklad subvencije je bil izdelan predvsem na podlagi trenutnega stanja večine slovenskih objektov. Ker se je večina gradenj izvajala pred deset ali dvajsetimi leti, stanje stavb, objektov ter hiš danes žal ne ustreza več različnim standardom trajnosti ter varčnosti. Večina zgradb je potratnih ter v okolje izpušča preveč odpadnih plinov, tako pa prispeva k višjemu onesnaževanju okolja. Zelo zgovoren podatek priča o tem, da je kar 76% vseh slovenskih zgradb potrebnih energetske obnove.

eko sklad subvencije

Optimizacija sistema ogrevanja je zagotovo način, na katerega lahko veliko prispevate k boljšemu ravnanju z energijo, hkrati pa tudi sami uživate veliko ugodnosti – predvsem znižanje visokih stroškov ter boljši izkoristek energenta, seveda pa tudi enakomerno ogrevanje vseh prostorov. Tako prostori vaše stanovanjske zgradbe ne bodo nikoli več neenakomerno ogreti, oz. hladni na nekaterih področjih ter prevroči na drugih.  Odločite se lahko za popolno prenovo sistema ogrevanja ter hidravlično uravnoteženje sistema.

Seveda predstavlja optimizacija sistema ogrevanja zelo velik delež prenove celotnega objekta. Odločite se lahko izključno za to, ali pa tudi za različna druga dela, katerih rezultat bo prispeval k zmanjšanju porabe energije ter varovanju okolja. Mednje sodi tudi toplotna izolacija fasade, stropa ter tal.

Do eko sklad subvencije vam lahko pomagamo tudi v podjetju Proen. Z optimizacijo sistema ogrevanja se ukvarjamo že vrsto let, zato imamo na tem področju ogromno izkušenj ter znanja. Če želite, da optimizacijo vašega sistema ogrevanja opravi strokovno usposobljena ekipa, pri tem pa vam pomaga tudi pri ureditvi birokracije za pridobivanje eko sklad subvencije, nas kontaktirajte še danes!