Dedovanje: Kako priti do svojega deleža

Ko govorimo o dedovanju, govorimo o procesu, kjer se premoženje umrle osebe razdeli med dediče. Gre seveda za kompleksen proces, na katerega vplivajo različni dejavniki – kdo lahko deduje in v kakšnem obsegu. Naj vam podamo nekaj informacij, več pa na https://www.odvetnicasibila.si/dedovanje-in-civilno-pravo/.

Dedovanje

Dedovanje

Ko pride do dedovanja poznamo dva primera. Pri enem gre za zakonsko dedovanje, do katerega pride v primeru, da oporoka ni bila napisana. Pri drugem pa gre torej za dedovanje po oporoki, ki jo zapiše umrli. Je pa dedovanje po oporoki omejeno z nujnimi deleži. Na ta način se zaščiti nujne dediče.

Kdo pa so nujni dediči?

Po zakonu so nujni dediči lahko potomci pokojnika, njegovi posvojenci in njihovi potomci, pokojnikovi starši ter seveda zakonec ali tudi zunajzakonski partner.

Vendar nujni delež nikomur ne pripada avtomatsko. Potrebno ga je zahtevati z dediščinsko tožbo. Poleg zgoraj omenjenih nujnih dedičev so lahko nujni dediči tudi dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika, a le tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje.

Dedovanje

Zapuščinski postopek

Kot vse mora tudi to imeti svoj postopek. Z njim namreč sodišče ugotovi, kdo so zakoniti dediči pokojnika ter kaj vse spada pod njegovo zapuščino, kakšna je vrednost le te ter ali je imel kakšne dolgove. Prav tako s pomočjo zapuščinskega dogodka ugotovijo v kakšnem deležu so dediči upravičeni do te zapuščine.

Pred sklepanjem kakršnega koli dednega dogovora se je priporočljivo posvetovati z odvetnikom za dedno pravo, ki lahko spremlja na zapuščinski razpravi. Tako bo lahko nemudoma ukrepal oziroma vam pravno svetoval, če bo to potrebno.

Čeprav je zapuščinski postopek razmeroma enostaven sodni postopek, se žal velikokrat zaplete. Zaradi tega zapuščinski postopki običajno trajajo veliko več časa, kot bi bilo potrebno, kar vsem vpletenim pobere veliko živcev in energije. V takšnih primerih je koristno imeti pravno podporo, ki lahko zagotovi, da bo postopek tekel čim bolj gladko in brez zapletov, ter da boste dobili vso dediščino, ki vam zakonsko pripada.